Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO do Mĩ thành lập nhằ

Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO do Mĩ thành lập nhằ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập nhằm mục đích gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 59.

Giải chi tiết:

Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ thành lập nhằm mục đích chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.

Chon A.

Ý kiến của bạn