Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Không phải là biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế th

Không phải là biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Không phải là biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ trong công cuộc Đổi mới của nước ta là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn