Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 61945 gồm

Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 61945 gồm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 114.

Giải chi tiết:

Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Chọn: A

Ý kiến của bạn