Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khử hoàn toàn 4,8  gam Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bằng CO d

Khử hoàn toàn 4,8  gam Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bằng CO d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khử hoàn toàn 4,8  gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao .Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn