Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Khu sinh học có độ đa dạng lớn nhất là

Khu sinh học có độ đa dạng lớn nhất là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khu sinh học có độ đa dạng lớn nhất là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khu sinh học có độ đa dạng lớn nhất là : rừng mưa nhiệt đới

Do có nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng ,...  nằm trong khoảng thuận lợi  của nhiều loài sinh vật nên rất nhiều loài sinh vật phát triển

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn