Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khu vực nào có thềm lục địa hẹp nhất nước ta?

Khu vực nào có thềm lục địa hẹp nhất nước ta?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khu vực nào có thềm lục địa hẹp nhất nước ta?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn