Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kí hiệu z1z2 là hai nghiệm phức của phương trìnhz^2 - 3

Kí hiệu z1z2 là hai nghiệm phức của phương trìnhz^2 - 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kí hiệu ({z_1}{z_2}) là hai nghiệm phức của phương trình({z^2} - 3{rm{z}} + 5 = 0). Giá trị của(left| {{z_1}} right| + left| {{z_2}} right|) bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn A.

Ý kiến của bạn