Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tương đồng phản ánh

Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tương đồng phản ánh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tương đồng phản ánh gốc chung của chúng, những sai khác về chi tiết đó là do :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tương đồng phản ánh gốc chung của chúng, những sai khác về chi tiết đó là do chúng thực hiện các chức năng khác nhau  

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn