Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kiểu đột biến cấu trúc NST nào làm cho một

Kiểu đột biến cấu trúc NST nào làm cho một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kiểu đột biến cấu trúc NST nào làm cho một số gen trên NST xếp lại gần nhau hơn?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kiểu đột biến cấu trúc NST làm cho 1 số gen trên NST xếp lại gần nhau hơn là :

-         Đảo đoạn : ABCD.EF  → ABE.DCF : gen B đã gần gen E

-         Chuyển đoạn : ABCD.EF → AD.EFBC : gen A đã gần gen D

- mất đoạn: ABCD.EF -> ABD.EF

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn