Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kiểu gen liên kết đã bị viết sai là:

Kiểu gen liên kết đã bị viết sai là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kiểu gen liên kết đã bị viết sai là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kiểu gen đã bị viết sai là C :  vì dấu gạch ngang tượng trưng cho 2 NST tương đồng. Mỗi bên NST sẽ chứa các alen và bên NST còn lại sẽ chứa các alen tương ứng với nó

Trong hình C thì hai gen alen cùng tồn tại ở một nhiễm sắc thể => C sai

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn