Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kiểu gen ở thế hệ xuất phát của một quần thể thực vật là AaB

Kiểu gen ở thế hệ xuất phát của một quần thể thực vật là AaB

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kiểu gen ở thế hệ xuất phát của một quần thể thực vật là AaBb, nếu cho tự thụ phấn chặt chẽ qua nhiều thế hệ thì số dòng thuần được tạo ra trong quần thể là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Số dòng thuần được tạo ra trong quần thể là : 2 x 2 = 4

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn