Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kiểu gen

Kiểu gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kiểu gen frac{Ab}{aB} giảm phân, hoán vị gen với tần số hoán vị là 12% sẽ cho ra các loại giao tử nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kiểu gen là →giao tử liên kết là : Ab và aB ; giao tử hoán vị AB ; ab

Giao tử hoán vị có tỉ lệ là AB = ab = 12 : 2 = 6

Giao tử liên kết có tỉ lệ là Ab =  aB= 50 – 6 = 44

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn