Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kim giờ của một đồng hồ dài 30cm kim phút dài 40cm Tỉ s

Kim giờ của một đồng hồ dài 30cm kim phút dài 40cm Tỉ s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kim giờ của một đồng hồ dài (30cm,) kim phút dài (40cm.) Tỉ số tốc độ dài của điểm đầu kim giờ và kim phút là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính tốc độ dài: (v = omega .R = dfrac{{2pi }}{T}.R)

Giải chi tiết:

Ta có: (left{ begin{array}{l}{T_h} = 12h\{T_p} = 1h\{R_h} = 30cm\{R_p} = 40cmend{array} right.)

Lại có: (left{ begin{array}{l}{v_p} = dfrac{{2pi }}{{{T_p}}}.{R_p}\{v_h} = dfrac{{2pi }}{{{T_h}}}.{R_h}end{array} right. Rightarrow dfrac{{{v_p}}}{{{v_p}}} = dfrac{{{T_h}.{R_p}}}{{{T_p}.{R_h}}} = dfrac{{12.40}}{{1.30}} = 16)

Chọn B.

Ý kiến của bạn