Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây?

Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn