Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó tro

Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí H2 ở nhiệt độ cao. Mặt khác, kim loại M khử được ion H+ trong dung dịch axit loãng thành H2. Kim loại M là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

  Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí H2 ở nhiệt độ cao. => Loại Al và Mg

 kim loại M khử được ion H+ trong dung dịch axit loãng thành H

=> Đứng trước H2 trong dãy điện hóa

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn