Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất Ba Mg W Hg

Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất Ba Mg W Hg

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết tính chất vật lí của kim loại.

Giải chi tiết:

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là W (vonfram). Nhờ tính chất này mà Vonfram được dùng làm dây tóc bóng đèn.

Chọn C.

Ý kiến của bạn