Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất Fe Pb

Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất Fe Pb

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng lớn nhất?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết chương Đại cương kim loại.

Giải chi tiết:

Kim loại có khối lượng riêng lớn nhất là Os.

Đáp án D

Ý kiến của bạn