Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kim loại nào sau đây khi tác dụng với khí clo và dung dịch a

Kim loại nào sau đây khi tác dụng với khí clo và dung dịch a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kim loại nào sau đây khi tác dụng với khí clo và dung dịch axit clohiđric cho ra cùng một loại muối?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn