Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kim  loại X  tác dụng với H2SO4 loãng

Kim  loại X  tác dụng với H2SO4 loãng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kim  loại X  tác dụng với H2SO4 loãng cho khí H2. Mặt  khác oxit của X bị khí H2 khử thành kim loai ở nhiệt  độ cao. X là kim loại  nào ?

  


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chọn A. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn