Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

kinder to his employees his business would not have co

kinder to his employees his business would not have co

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

________ kinder to his employees, his business would not have collapsed.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn