Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kính lúp dùng để quan sát các vật có kích thước

Kính lúp dùng để quan sát các vật có kích thước

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kính lúp dùng để quan sát các vật có kích thước


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Kính lúp dùng để quan sát các vật có kích thước nhỏ.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn