Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Knowing that they could not win the battle all the sold

Knowing that they could not win the battle all the sold

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Knowing that they could not win the battle, all the soldiers_________.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn