Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 lai giữa hai dòng ruồi giấm P: ♂  

 lai giữa hai dòng ruồi giấm P: ♂  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 lai giữa hai dòng ruồi giấm P: ♂  frac{AB}{ab}frac{De}{dE}HhGg XmY × ♀  frac{aB}{ab}frac{DE}{de} hhGg XMXm thu được F1. Theo lý thuyết đời con F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Do ruồi giấm, ở giới đực không xảy ra hoán vị gen

F1 có tối đa số loại kiểu gen là : 4 x 7 x 2 x 3 x 4 = 672

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn