Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lai phân tích F<sub>1</sub> dị hợp 2 cặp gen cùng quy định m

Lai phân tích F<sub>1</sub> dị hợp 2 cặp gen cùng quy định m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lai phân tích F1 dị hợp 2 cặp gen cùng quy định một tính trạng được tỉ lệ kiểu hình là 1 : 2 : 1. Kết quả này phù hợp với kiểu tương tác có tỉ lệ


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

F1 dị hợp 2 cặp gen cùng qui định 1 tính trạng lai phân tích

F1 AaBb x aabb

Fa phân tính 1:2:1

Fa : 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

ð  Vậy tính trạng di truyền theo qui luật tương tác bổ sung 9 : 6 : 1

A-B- = kiểu hình 1

A-bb = aaB- = kiểu hình 2

aabb = kiểu hình 3

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn