Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Làm thế nào để nhận biết việc chuyển ADN phân tử tái tổ hợp

Làm thế nào để nhận biết việc chuyển ADN phân tử tái tổ hợp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Làm thế nào để nhận biết việc chuyển ADN phân tử tái tổ hợp vào tế bào thể nhận đã thành công ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Để nhận biết tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp thì  thể truyền cần có gen đánh  dấu

Ví dụ người ta có thể dùng các thể truyền có chứa gen kháng kháng sinh chuyển vào tế bào vi khuẩn

Do đó có thể dùng kháng sinh để lọc giữ lại dòng vi khuẩn có chứa phân tử DNA tái tổ hợp

Khi sống trong môi trường kháng sinh thì những các thể không có ADN tái tổ hợp , không chứa gen kháng kháng sinh sẽ chết

Chỉ các tế bào chứa gen kháng kháng sinh mới sốt sót

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn