Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lần đầu tiên nhân dân Viêt Nam kỉ niệm ngày Quốc tế lao động

Lần đầu tiên nhân dân Viêt Nam kỉ niệm ngày Quốc tế lao động

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lần đầu tiên nhân dân Viêt Nam kỉ niệm ngày Quốc tế lao động vào thời gian 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn