Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Lần lượt đặt vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (R là biến tr

Lần lượt đặt vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (R là biến tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lần lượt đặt vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp

(R là biến trở, L thuần cảm) hai điện áp xoay chiều:

u1=U01cos(ω1t+) (V) và u2=U02cos(ω2t-1,57) (V), người ta

thu được đồ thị công suất của mạch điện xoay chiều theo

biến trở R như hình bên. Biết A là đỉnh của đồ thị P(2).

Giá trị của x gần nhất với giá trị nào:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn