Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chùm sáng s

Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chùm sáng s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu là Dm = 420. Góc tới có giá trị bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi góc lệch cực tiểu ta có i = i’ nên 2.i = Dm + A

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn