Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân AB = AC

Lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân AB = AC

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân AB = AC = a, A’C = 2a. Thể tích khối trụ là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn