Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lãnh thổ kéo dài theo chiều bắc – nam kết hợp với hoàn

Lãnh thổ kéo dài theo chiều bắc – nam kết hợp với hoàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lãnh thổ kéo dài theo chiều bắc – nam kết hợp với hoàn lưu khí quyển nên thiên nhiên nước ta


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Liên hệ ý nghĩa của vị trí địa lí về mặt tự nhiên

Giải chi tiết:

Lãnh thổ kéo dài theo chiều Bắc – Nam kết hợp với hoàn lưu khí quyển nên thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng: phân hóa bắc – nam, miền núi – đồng bằng – ven biển – hải đảo và hình thành các vùng tự nhiên khác nhau.

Ý kiến của bạn