Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất toàn vẹn bao g

Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất toàn vẹn bao g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất toàn vẹn, bao gồm:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 12 cơ bản trang 13.

Giải chi tiết:

Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng trời và vùng biển.

Chọn B.

Ý kiến của bạn