Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lãnh thổ Việt Nam nằm chủ yếu trong khu khu vực khí hậu

Lãnh thổ Việt Nam nằm chủ yếu trong khu khu vực khí hậu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lãnh thổ Việt Nam nằm chủ yếu trong khu khu vực khí hậu:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9 – Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Giải chi tiết:

Lãnh thổ Việt Nam nằm chủ yếu trong khu khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa.

-  Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc

- Lại nằm trong khu vực gió mùa châu Á – khu vực gió mùa điển hình nhất trên thế giới.

Chọn A

Ý kiến của bạn