Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lập CTHH của các hợp chất sau: a/ Magiê sunfat do nguyên tố

Lập CTHH của các hợp chất sau: a/ Magiê sunfat do nguyên tố

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lập CTHH của các hợp chất sau:

a/ Magiê sunfat do nguyên tố Magiê (II) và nhóm SO4 (II) tạo thành.

b/ Kali photphat do nguyên tố Kali (I) và nhóm PO4 (III)  tạo thành.

(Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất trên)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Viết được CTHH: a/  MgSO4 

                              b/ K3PO4 

- Ý nghĩa:

a/ MgSO4 cho biết:  chất do 3 nguyên tố là magie, lưu huỳnh, oxi tạo ra  

 Có 1 nguyên tử Mg, 1 nguyên tử S, 2 nguyên tử O trong 1 phân tử của chất. 

PTK = 24 + 32 + 4x16  = 120  

b/ K3PO4 cho biết:  chất do 3 nguyên tố kali, photpho và oxi tạo ra 

Có 1 nguyên tử Fe, 1 nguyên tử S, 4 nguyên tử O trong 1 phân tử của chất. 

PTK = 3x29 + 31 + (16 x 4) = 182   

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn