Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lập dàn ý kể về người hàng xóm của em Giải

Lập dàn ý kể về người hàng xóm của em Giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lập dàn ý kể về người hàng xóm của em.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Kể về người hàng xóm.

Giải chi tiết:

Gợi ý:

- Người đó tên là gì, bao nhiêu tuổi?

Người xóm mà em rất yêu quý (quý mến, yêu thích) đó là chú (cô, bác, anh…) Năm nay…. Đã….tuổi.

- Người đó làm nghề gì?

Chú (cô, bác…) là nghề bác sĩ (giáo viên, thợ xây, nông dân,…)

- Người đó có tình cảm như thế nào với gia đình em và với riêng em?

- Tình cảm của gia đình em đối với người hàng xóm như thế nào?

Ý kiến của bạn