Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lập hệ phương trình bậc hai có hai nghiệm 2 + √3 và 2 - √3.

Lập hệ phương trình bậc hai có hai nghiệm 2 + √3 và 2 - √3.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lập hệ phương trình bậc hai có hai nghiệm 2 + √3 và 2 - √3.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương trình lập được là: x2 – 4x + 1 = 0.

Ý kiến của bạn