Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Last Saturday the representatives of three classes of m

Last Saturday the representatives of three classes of m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Last Saturday the representatives of three classes of my school took part in the annual final English Competition organized by our English teachers.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

final (adj): cuối cùng

A. first (adj): đầu tiên

B. soon (adj): sớm

C. early (adj): sớm

D. second (adj): thứ hai

=> final (adj): cuối cùng >< first (adj): đầu tiên

Tạm dịch: Thứ bảy tuần trước, đại diện ba lớp của trường tôi đã tham gia kỳ thi tiếng Anh tổng kết hàng năm.

Chọn A.

Ý kiến của bạn