Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lấy 7,8 gam kali tác dụng hoàn toàn với nước thu được V lít

Lấy 7,8 gam kali tác dụng hoàn toàn với nước thu được V lít

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lấy 7,8 gam kali tác dụng hoàn toàn với nước thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn