Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lấy D thuộc cung nhỏ MN. Vẽ tiếp tuyến qua D của (O) cắt AM,

Lấy D thuộc cung nhỏ MN. Vẽ tiếp tuyến qua D của (O) cắt AM,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lấy D thuộc cung nhỏ MN. Vẽ tiếp tuyến qua D của (O) cắt AM, AN lần lượt tại P, Q. Chứng minh rằng PB.CQ = frac{BC^{2}}{4}.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có = ; = 900

=> +   + 900 =

Lại có : = = 1800 - = 1800 - -

= 1800 - - (1800 - ) = 900 -

Vậy  = , suy ra ∆PBO ̴  ∆OCQ.

Từ đó có điều phải chứng minh.

Ý kiến của bạn