Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lấy m gam một amin đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml

Lấy m gam một amin đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lấy m gam một amin đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1,5M thu được 12,225 gam muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sơ đồ phản ứng: Amin + HCl → Muối.


Bảo toàn khối lượng: mamin + mHCl = mmuối.

Giải chi tiết:

nHCl = 0,1.1,5 = 0,15 mol ⟹ mHCl = 0,15.36,5 = 5,475 gam.

Sơ đồ phản ứng: Amin + HCl → Muối.

Bảo toàn khối lượng: mamin = mmuối - mHCl = 12,225 - 5,475 = 6,75 gam gần nhất với giá trị 6,8.

Đáp án B

Ý kiến của bạn