Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lễ hội đua ghe ngo có ý nghĩa như thế nào với đồng bào

Lễ hội đua ghe ngo có ý nghĩa như thế nào với đồng bào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lễ hội đua ghe ngo có ý nghĩa như thế nào với đồng bào Khơ-me?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý

Giải chi tiết:

Lễ hội đua ngo là dịp vui chơi sau những ngày lao động vất vả và là dịp tạ ơn thần Mặt Trời đã ban tặng một năm mưa thuận gió hoà

Ý kiến của bạn