Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Learning English to find a better job my aim for the n

Learning English to find a better job my aim for the n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Learning English to find a better job _______ my aim for the next year.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn