Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol

Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành acol etylic là (C=12, H=1, O=16)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

C6H12O6 -> 2C2H5OH

,nancol = 2 mol => nGlucozo  = 1 mol ( thực tế )

=> mGlucozo (Thực) = 180g

=> H% = (1.180/300) . 100% = 60%

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn