Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lên men m gam glucozơ để điều chế ancol etylic với hiệu suất

Lên men m gam glucozơ để điều chế ancol etylic với hiệu suất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lên men m gam glucozơ để điều chế ancol etylic với hiệu suất phản ứng 80% thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn