Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lên men m kg glucozơ chứa trong nước quả nho được 100 lít rư

Lên men m kg glucozơ chứa trong nước quả nho được 100 lít rư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lên men m kg glucozơ chứa trong nước quả nho được 100 lít rượu vang 100. Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 95%, ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml. Giả thiết rằng trong nước quả nho chỉ có đường glucozơ. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

C6H12O6 -> 2CO2 + 2C2H5OH

 

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn