Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lên men nước quả nho thu được 100,0 lit rượu vang 100</

Lên men nước quả nho thu được 100,0 lit rượu vang 100</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lên men nước quả nho thu được 100,0 lit rượu vang 100 (biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 95,0% và ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml). Giả sử trong nước quả nho có một loại đường là glucozo. Khối lượng glucozo có trong lượng nước quả nho đã dùng là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : tính lượng chất theo hiệu suất

Phản ứng : C6H12O6 + H2O -> 2C2H5OH + 2CO2

Có : nC2H5OH = 100.10%.0,8/46 = 0,174 kmol

=> Theo phản ứng : nC6H12O6 = 0,174.0,5.100/95 = 0,0915 kmol

=> mglucozo = 16,476 kg

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn