Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lí do nào là quan trọng nhất để Đảng chủ trương “Khi th

Lí do nào là quan trọng nhất để Đảng chủ trương “Khi th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lí do nào là quan trọng nhất để Đảng chủ trương: “Khi thì tạm thời hoà hoãn với Trung Hoa Dân quốc để chống Pháp, khi thì hoà hoãn với Pháp để đuổi Trung Hoa Dân quốc” trong giai đoạn 1945- 1946?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám để lí giải nguyên nhân.

Giải chi tiết:

Chính quyền cách mạng thành lập sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 còn non trẻ không thể cùng lúc chống lại hai kẻ thù mạnh nên ban đầu ta kiên quyết chống Pháp khi chúng quay trở lại xâm lược Nam Bộ và chọn hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc nhưng sau khi Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc kí Hiệp ước Hoa – Pháp ngày 28/2/1946 thì ta đã chọn tạm hòa hoãn với quân Pháp qua việc kí kết Hiệp định Sơ bộ để đuổi 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc về nước.

Chọn B

Ý kiến của bạn