Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lịch sử ghi nhận năm 1960 là Năm châu Phi vì:     

Lịch sử ghi nhận năm 1960 là Năm châu Phi vì:     

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lịch sử ghi nhận năm 1960 là Năm châu Phi vì:

    


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 36)

Lịch sử ghi nhận năm 1960 là Năm châu Phi với 17 nước được trao trả độc lập.

Chọn đáp án: B

Ý kiến của bạn