Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Liên kết cộng hóa trị là liên kết tạo bởi các electron

Liên kết cộng hóa trị là liên kết tạo bởi các electron

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Liên kết cộng hóa trị là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

khái niệm liên kết cộng hóa trị sgk hóa 10 trang 62.

Giải chi tiết:

Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp electron dùng chung.

Đáp án B

Ý kiến của bạn