Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Liên kết hoá học trong NaCl được hình thành là do:        

Liên kết hoá học trong NaCl được hình thành là do:        

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Liên kết hoá học trong NaCl được hình thành là do:

       


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn