Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Liên kết hóa học trong phân tử HCl thuộc loại liên kết

Liên kết hóa học trong phân tử HCl thuộc loại liên kết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Liên kết hóa học trong phân tử HCl thuộc loại


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Liên kết hóa học trong phân tử HCl thuộc loại liên kết cộng hóa trị phân cực.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn